اولین نمایشگاه تخصصی رباتیک در بندرعباس

گزارش تصویری